TÜRBİN BAKIMI, ONARIMI ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

••• Buhar Türbinlerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması •••


YB,OB,AB Türbinlerinin Bakımı ve Montajı,

Rotorun komple, diskler, kaplinler dahil bütün ulaşılabilir bölgelerinin tahribatsız muayene yöntemleri, (manyetik parçacık testi, ultrasonik   test, TNT radyografik muayene) ile mikroyapı incelemesi, iç çatlak ve yüzeysel çatlak kontrolleri, malzeme içi hataları, ömür analizi gibi   gerekli testlerin yapılması,

Rotorun, yatak muylularının çapsal ölçümlerinin ve hareketli kanatların demontajı öncesi rotorun komple aksiyal ölçümlerinin alınması, 

Ana yağ pompasının bakımı, test ve ayarları, 

Ani stop, by-pass ve regülasyon valflerinin bakım ve onarımları,

Türbin Yataklarının demontajı Bakımı baskı testlerinin yapılması ve montajı,

Yatak penetrant testleri

Yatak NDT testleri

Yatak beyaz metal yapışma testleri

Yatak ve rotor basma yüzeyi boya görüştürmesi

Yatak boşluk kleranslarının çek edilmesi

Türbin Sabit ve Hareketli Kanat değişimi 

Türbin rotor kanatları montajı ve demontajı
Rotor sehimlerinin giderilmesi , düzeltilmesi
Rotor ve stator kanatlarının çatlak ve NDT testleri
Rotor - stator kanat ve disklerinin kumlanması
Hava ve buhar sızdırmazlık labirentlerinin demontaj ve montajı işlenmesi
Yağ sızdırmazlıkların yenilenmesi ve işlenmesi
Rotor kanat bandajlarının tamiri
Türbin Dış ve Iç Gövdelerin boya testinin yapılması (sızdırmazlık testi), gerektiğinde kaynak dolgusu yapılıp taşlanması
Türbinde mevcut olan bütün kaplinlerin ölçülüp tek işlemde hesaplanıp ayarlanması
Türbin acıldıktan sonra, Türbin parçalarının değerlendirilmesi (gözle görünür değerlendirme)
Türbin akslarının ölçülüp değerlendirilmesi
Buhar glendlerinin tamir bakım ve yenileme işlemleri
Rotor balanslarının nominal devirde vakumlu balans makinasında alınması, aşırı hız testi yapılması
Rotorlara In-situ (yerinde ) balans yapılması
Gerekmesi halinde sahada kanat değişimi,
Seyyar torna ile sahada tornalama
Seyyar balans makinası ile sahada alçak devirde balans yapılması

•• Buhar Türbinlerinin Parça İmalatı ••

Tersine Mühendislik Metodu ile
 Hareketli ve sabit kanatların imali

Nozul imalatı
Diyafram ve labirent imalatı
Mil imalatı

•• Gaz Türbinlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ••

Türbin ve Yanma odalarının Bakımı
Yanma odasında bulunan yakıcıların değiştirilmesi

Mevcut yakıcıların bakımları ve testlerinin yapılması
Türbin içinde bulunan Sabit Kanat ringlerinin bakım ve testleri
Difüzörlerin Demonatjı ,Bakımı , Montajı ve testleri

Türbin Rotorunun Demontaj, Bakımı, Montajı ve testleri

Türbin, Kompresörde bulunan Hareketli ve Sabit Kanat demontaj-montajı
Türbin ve kompresör kanatlarının temizlikleri, testleri
Gaz yollarının kontrolü, kontrol valflerinin bakımı
Yanma odası seramik kontrolleri ve değişimi
Gaz ve sıvı yakıt stop ve reglaj valflerinin bakımları ve ayarları
Gaz türbinleri minör ve majör bakımları
Gaz türbinleri hava damperlerininin bakımları, susturucuların yenilenmesi
Rotorun komple, diskler, kaplinler dahil bütün ulaşılabilir bölgelerinin tahribatsız muayene yöntemleri,(manyetik parçacık testi, ultrasonik test, TNT radyografik muayene) ile mikroyapı incelemesi, iç çatlak ve yüzeysel çatlak kontrolleri, malzeme içi hataları, ömür analizi gibi gerekli testlerin yapılması
Rotorun, yatak muylularının çapsal ölçümlerinin ve hareketli kanatların demontajı öncesi rotorun komple aksiyal ölçümlerinin alınması,
Türbin Rotoru ile rotor dinamik balans ve aşırı hız testlerini yapılması
Montajı yapılan yeni rotor kanatlarının taşlama işleminin yapılması
Türbin Yataklarının Demonajı, Montajı ve Bakımı
Türbin Kaplin ayarlarının yapılması
Türbin Hava emiş siteminde bulunan Filtrelerin değişimi
Rotorda tespit edilen salgının giderilmesi
Kompresör kanatlarının testlerinin yapılması
IGV kanatlarının bakım ve ayar testleri

•• Hidro Türbinlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ••

Yatay ve dikey pelton, kaplan ve françis türbinlerin bakım ve onarımlarının yapılması
Aşınma çemberlerinin onarımı
Ayar kanatlardaki kavitasyonların kaynak-tesviye, gerilim giderme yöntemi ile onarımı
Biyel kollarının, sigortaların , kovanların imali, bakım ve onarımlarının yapılması
Çark kanatlarının bakım ve onarımı, kavitasyonlarının giderilmesi
Şaft onarımı
İyileştirmelerin yapılması
Aşınmaları önlemek için Karbür kaplama yapılması
Tersine mühendislik metodu ile Çark, nozul, flanş imalatlarının yapılması

İLETİŞİM GEÇİN!

Bizimle iletişime geçmek için!

TOP