Hidro Elektrik Santralleri Türbin ve Generatör Bakımı

HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ YATAY TÜRBİN ve GENERATÖR BAKIM ONARIMI

Kaplinin salgı kontrolunun yapılması 
Mevcut çene ve yatak boşlukları kontrol edilerek kaplinin sökülmesi Kapak,(varsa pedestal) ve yatakların sökülmesi

Rotorun dışarı alınması 

Statora nüve testi yapılması (ring flux test veya ELCID cihazı ile) Nüve sıkılık ve cıvata gevşeklik kontrolu yapılması

Stator çıtalarının sıkılık kontrolu (Wedge Tightness Test veya Çekiç metodu ile) ve sıkıştırma işlemi yapılması 

Sargı kafalarında bandaj, çıta gevşeklik kontrolu ve gevşeklik var ise giderilmesi sargı başlarına bump(impact) testi yapılması

NDT testi yapılması (Fan kanatlarına, keplere(retaining ringlere), yatak beyaz metallerine, yatak yerlerine)

Turbogeneratörlerde End keplerin çıkarılması, rotor sargılarının temizliği, kep altı izolasyonların değiştirilmesi , keplerin geri takılması 

Rotorların nominal devirlerinde balanslarının alınması, aşırı hız testlerinin yapılması 

Rotorun ve statorun temizlik, kurutma işlemlerinin yapılması 
Vernikleme, kurutma işlemlerinin yapılması 

RSO testi dahil olmak üzere , Stator ve rotora statik testlerin uygulanması ve yorumu 

Rotorun stator içine alınması ve montajı, 

Proje değerine göre yatak boşlukları verilerek yatakların montajı 

Yatak izolasyonlarının ölçülmesi 

Kaplin ayarı yapılması 

Devreye alma ve titreşim analizi yapılması

HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ DİKEY TÜRBİN ve GENERATÖR BAKIM ONARIMI

Suyun boşaltılmasını müteakip 

- Şaft salgı, salınım ve diklik kontrolunun yapılması
- Çarkın alttan beslenerek ağırlığın takozlar üzerine alınması

İkaz grubunun sökülmesi

- Soğutucuların ve üst kılavuz yatakların sökülmesi

- Rotorun frenler üzerine alınması

- Taşıyıcı konik parçanın sökülmesi
- Trust yatakların sökülmesi

- Üst köprünün sökülmesi

- Kaplin bağlantılarının sökülmesi

- Rotorun dışarı alınması
- Frenlerin, alt kılavuz yatakların frenlerin sökülmesi

- Alt köprünün sökülmesi

- Stator ve rotor sargılarının temizlenmesi 

Statora nüve testi yapılması (ring flux test veya ELCID cihazı ile) Nüve sıkılık ve cıvata gevşeklik kontrolu yapılması

Stator çıtalarının sıkılık kontrolu (Wedge Tightness Test veya Çekiç metodu ile) ve sıkıştırma işlemi yapılması 

Sargı kafalarında bandaj, çıta gevşeklik kontrolu ve gevşeklik var ise giderilmesi sargı başlarına bump(impact) testi yapılması

NDT testi yapılması (Fan kanatlarına, keplere(retaining ringlere), yatak beyaz metallerine, yatak yerlerine)

Rotorların nominal devirlerinde balanslarının alınması, aşırı hız testlerinin yapılması 
Rotorun ve statorun temizlik, kurutma işlemlerinin yapılması 
Vernikleme, kurutma işlemlerinin yapılması 

Gerilim düşümü testi dahil olmak üzere, Stator ve rotora statik testlerin uygulanması ve yorumu 
Rotorun stator içine alınması ve montajı, 

Proje değerine göre yatak boşlukları verilerek yatakların montajı 

Kaplin ayarı yapılması 

Devreye alma ve titreşim analizi yapılması

TOP