GENERATÖRLERİN BAKIMI, ONARIMI ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

••• Turbogeneratörlerin ve hidrogeneratörlerin testleri ve bakımları,
(L1, L2, L3, L4 seviyelerinde bakımları) •••


•• Statik Testler ••

Gözle muayene ( kirlilik vs.)
İzolasyon ölçümü, DAR, PI hesabı
Hassas direnç ölçümü 

Yüksek gerilim dayanım testi 

Kısmi deşarj ölçümü

Bilezik, kollektör salgı ölçümü, yüzey kontrolu, fırça , fırça tutucu kontrolu, yay baskı ölçümü 

Tandelta/güç faktörü, kapasitans, empedans ölçümü, tip-up testi 

Hava aralığı kontrolu 

Kaplin salgı ve ayar ölçümü, kaplin ayarı 

Kaymalı yatakların kontrolü
Videoskop incelemesi Rotor RSO testi (turbogeneratör rotorları için) Rotor empedans ölçümü (değişik voltaj kademelerinde, değişik devirlerde)


•• Dinamik Testler ••

Akım, gerilim, harmonik ve cosQ ölçülmesi
Titreşim Analizi yapılması ve aşağıdaki problemlerin varsa tespiti 

Rulman ve yatak arızası (İç bilezik, dış bilezik, bilya-makara) 

Balanssızlık 

Mekanik gevşeklik (Kapak boşluğu vb.)
Şase gevşekliği, zayıflığı 
Kaplin ayarsızlığı 

Bazı elektriksel arızaların tespiti (hava aralığı vb.)

Kaplin ayarsızlığı 

Termal kamera ile ısıl harita çıkarılması 

Sonuçların yorumlanması ve yapılacak işlere yönelik önerilerin sunulması


•• Turbogeneratörlerin ve Yatay Hidrogeneratörlerin, Jeotermal, Rüzgar ve Biogeneratörlerin Bakımı ••

Kaplinin salgı kontrolunun yapılması 
Mevcut çene ve yatak boşlukları kontrol edilerek kaplinin sökülmesi Kapak,(varsa pedestal) ve yatakların sökülmesi

Rotorun dışarı alınması 

Statora nüve testi yapılması (ring flux test veya ELCID cihazı ile) Nüve sıkılık ve cıvata gevşeklik kontrolu yapılması

Stator çıtalarının sıkılık kontrolu (Wedge Tightness Test veya Çekiç metodu ile) ve sıkıştırma işlemi yapılması 

Sargı kafalarında bandaj, çıta gevşeklik kontrolu ve gevşeklik var ise giderilmesi sargı başlarına bump(impact) testi yapılması

NDT testi yapılması (Fan kanatlarına, keplere(retaining ringlere), yatak beyaz metallerine, yatak yerlerine)

Turbogeneratörlerde End keplerin çıkarılması, rotor sargılarının temizliği, kep altı izolasyonların değiştirilmesi , keplerin geri takılması 

Rotorların nominal devirlerinde balanslarının alınması, aşırı hız testlerinin yapılması 

Rotorun ve statorun temizlik, kurutma işlemlerinin yapılması 
Vernikleme, kurutma işlemlerinin yapılması 

RSO testi dahil olmak üzere , Stator ve rotora statik testlerin uygulanması ve yorumu 

Rotorun stator içine alınması ve montajı, 

Proje değerine göre yatak boşlukları verilerek yatakların montajı 

Yatak izolasyonlarının ölçülmesi 

Kaplin ayarı yapılması 

Devreye alma ve titreşim analizi yapılması

•• Dikey Hidrogeneratörlerin Bakımı ••

Suyun boşaltılmasını müteakip 

- Şaft salgı, salınım ve diklik kontrolunun yapılması
- Çarkın alttan beslenerek ağırlığın takozlar üzerine alınması

İkaz grubunun sökülmesi

- Soğutucuların ve üst kılavuz yatakların sökülmesi

- Rotorun frenler üzerine alınması

- Taşıyıcı konik parçanın sökülmesi
- Trust yatakların sökülmesi

- Üst köprünün sökülmesi

- Kaplin bağlantılarının sökülmesi

- Rotorun dışarı alınması
- Frenlerin, alt kılavuz yatakların frenlerin sökülmesi

- Alt köprünün sökülmesi

- Stator ve rotor sargılarının temizlenmesi 

Statora nüve testi yapılması (ring flux test veya ELCID cihazı ile) Nüve sıkılık ve cıvata gevşeklik kontrolu yapılması

Stator çıtalarının sıkılık kontrolu (Wedge Tightness Test veya Çekiç metodu ile) ve sıkıştırma işlemi yapılması 

Sargı kafalarında bandaj, çıta gevşeklik kontrolu ve gevşeklik var ise giderilmesi sargı başlarına bump(impact) testi yapılması

NDT testi yapılması (Fan kanatlarına, keplere(retaining ringlere), yatak beyaz metallerine, yatak yerlerine)

Rotorların nominal devirlerinde balanslarının alınması, aşırı hız testlerinin yapılması 
Rotorun ve statorun temizlik, kurutma işlemlerinin yapılması 
Vernikleme, kurutma işlemlerinin yapılması 

Gerilim düşümü testi dahil olmak üzere, Stator ve rotora statik testlerin uygulanması ve yorumu 
Rotorun stator içine alınması ve montajı, 

Proje değerine göre yatak boşlukları verilerek yatakların montajı 

Kaplin ayarı yapılması 

Devreye alma ve titreşim analizi yapılması

•• Sargı İmalatı ••

Eski sargıların sökülmesi

Tersine mühendislik metodu ile sargının orijinaline uygun olarak imal edilmesi
Eksik parçaların tersine mühendislik metodu ile imal edilmesi (çıta vb.)

Statorun orijinaline uygun olarak sarımının yapılması

Tüm elektriksel testlerin yapılması, mekanik ölçülerin kontrolü
Kurutma ve vernikleme işlemlerinin tamamlanması

•• Rotor Sarımı (İzolasyon Yenilenmesi) ••

Fan kanatlarının, (varsa bileziklerin) ve keplerin sökülmesi

Çıtaların sökülmesi

Keplere, kanatlara, mile tahribatsız testler yapılması
Mevcut bakır sargıların sökülmesi

Sargıların temizlenmesi ve formlarının düzeltilmesi

Ankuş içlerinin temizlenmesi

Yeni izolasyon malzemeleri ile rotorun sarılması

Yeni kep altı izolasyonlar kullanılarak keplerin geri takılması

Fan kanatlarının (varsa bileziklerin) takılması

Yüksek devirde (nominal) balans alınması, aşırı hız testinin yapılması

Elektriksel ölçümlerin yapılması (RSO, direnç, izolasyon, empedans)

•• Kep (Retaining Ring) İmali ve Değişimi ••

Mevcut keplerin boyutsal ölçümlerinin alınması

Savrulma kuvvetlerine göre uygun grade’in seçilmesi 

Kaba ölçülerde ve uygun grade’de 18Cr18Mn dövme malzemeden keplerin test örnekleri alınacak şekilde imal edilmesi

Test örneklerine tahribatlı testlerin yapılması

Keplerin uygun sıkılık verilerek hassas ölçülerde işlenmesi

Keplere tahribatsız testlerin yapılması
Yüksek devirde balans alınması (High Speed Balance)

Nominal devirde balans alınması

Bilezikli rotorlarda değişik devirlerde empedans ve izolasyon ölçülmesi

Nominal ve değişik devirlerde flux ölçümü, spir kısa devre kontrolü

Aşırı hız testi yapılması

Aşırı hız testi sonrası boyutsal kontrolların yapılması

İLETİŞİM GEÇİN!

Bizimle iletişime geçmek için!

TOP