Generatör ve Türbinlerin İmalat Kalite Kontrolü

Üretilen malzemelerin boyutsal kontrolları
Malzeme kompozisyonlarının incelenmesi
İmalat sertifikalarının incelenmesi, malzeme kalitelerinin raporlanması
Kaynak kontrolları

Tahribatsız testlere nezaret edilmesi
İmalat ve montaj süreçlerinin denetlenmesi
Fabrika Kabul Testleri (FAT)
Tüm süreçlerin uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi
Raporlama
Teslimat öncesi yerinde çalıştırma
Titreşim ölçüm ve analizleri
Aşırı hız testi yapılması

Devreye alma

İLETİŞİM GEÇİN!

Bizimle iletişime geçmek için!

TOP